Autoškola Pohoda
Chci se přihlásit k výcviku!
NEJLEVNĚJŠÍ VÝCVIK
SKUPINY "B" ZA 8 999 KČ
Autoškola POHODA
Josef +420 777 005 219
info@autoskolapohoda.com

Vracení řidičského průkazu

Pro vracení Vašeho zabaveného řidičského průkazu pokračujte na jeden z odkazů, kde se dozvíte jak na to.
Uvidíte, že je to snadné ;-)

Ani v jednom případě nemusíte absolvovat cvičné jízdy !!!

A – Ztráta řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Kdy můžete začít s přezkoušením?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po uplynutí doby zákazu činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

 1. Krok – přinesete do autoškoly

  K zahájení přezkoušení musíte do autoškoly donést tyto doklady:

  • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
  • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
  • výpis z karty řidiče
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • přihláška do autoškoly

  Doklady je nutné doložit v originále!

 2. Krok – musíte zvládnout Přezkoušení z odborné způsobilosti:
  • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  • ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte)
  • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
 3. Krok – zajít na MÚ (Magistrát) s doklady
  • vrácení řidičského oprávnění žádáte na MÚ (Magistrátu) a musíte doložit tyto dokumenty:
  • doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  • doklad o zdravotní způsobilosti
  • dopravně psychologické vyšetření


Dle zákona č. 133/2011, § 87a odst.3 – od 1.8.2011 je dopravně psychologickému vyšetření povinen podrobit se řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (po dosažení 12 bodů).

Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní!

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Jestliže při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospějete, můžete zkoušku opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů. Neuspějete-li ani při opakované zkoušce, musíte se podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém jste neprospěli. ( § 45 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. )

Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu jste povinni složit ve lhůtě šesti měsíců od dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musíte podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu. ( § 45 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. )

Přihlásit se k výcviku

↑ Nahoru


B – Zákaz řízení motorových vozidel – udělené soudem ČR

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.
Kdy můžete začít s přezkoušením?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po uplynutí doby zákazu činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

 1. Krok – K zahájení přezkoušení musíte do autoškoly donést tyto doklady:
  • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
  • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
  • výpis z karty řidiče
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • přihláška do autoškoly

  Doklady je nutné doložit v originále

 2. Krok – musíte zvládnout Přezkoušení z odborné způsobilosti:
  • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  • ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině, o kterou žádáte)
  • praktická jízda (na vozidle každé skupiny, o kterou žádáte)
 3. Krok – vrácení řidičského oprávnění žádáte na MÚ (Magistrátu) a musíte doložit tyto dokumenty:
  • doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  • doklad o zdravotní způsobilosti

Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní!

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Jestliže při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospějete, můžete zkoušku opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů. Neuspějete-li ani při opakované zkoušce, musíte se podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém jste neprospěli. ( § 45 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. )

Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu jste povinni složit ve lhůtě šesti měsíců od dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musíte podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu. ( § 45 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. )

Přihlásit se k výcviku

↑ Nahoru


C – Zákaz řízení motorových vozidel – udělené správním orgánem (magistrátem)

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.
Kdy můžete začít s přezkoušením?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po uplynutí doby zákazu činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

 1. Krok – k zahájení přezkoušení musíte do autoškoly donést tyto doklady:
  • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
  • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
  • výpis z karty řidiče
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • přihláška do autoškoly

  Doklady je nutné doložit v originále!

 2. Krok – musíte zvládnout Přezkoušení z odborné způsobilosti:
  • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  • ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte)
  • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
 3. Krok – vrácení řidičského oprávnění žádáte na MÚ (Magistrátu) a musíte doložit tyto dokumenty:
  • doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  • doklad o zdravotní způsobilosti

Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní!

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Jestliže při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospějete, můžete zkoušku opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů. Neuspějete-li ani při opakované zkoušce, musíte se podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém jste neprospěli. ( § 45 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. )

Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu jste povinni složit ve lhůtě šesti měsíců od dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musíte podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu. ( § 45 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. )

Přihlásit se k výcviku

↑ Nahoru


D – Zdravotní důvody

Kdy můžete začít s přezkoušením?

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

 1. Krok – k zahájení přezkoušení musíte do autoškoly donést tyto doklady:
  • výpis z karty řidiče
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • přihláška do autoškoly

  Doklady je nutné doložit v originále

 2. Krok – musíte zvládnout Přezkoušení z odborné způsobilosti:
  • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  • ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině, o kterou žádáte)
  • praktická jízda (na vozidle každé skupiny, o kterou žádáte)
 3. Krok – o vrácení řidičského oprávnění žádáte na MÚ (Magistrátu) a musíte doložit tyto dokumenty:
  • doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  • doklad o zdravotní způsobilosti

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Jestliže při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospějete, můžete zkoušku opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů. Neuspějete-li ani při opakované zkoušce, musíte se podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém jste neprospěli. ( § 45 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. )

Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu jste povinni složit ve lhůtě šesti měsíců od dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musíte podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu. ( § 45 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. )

Přihlásit se k výcviku

↑ Nahoru