Autoškola Pohoda
Chci se přihlásit k výcviku!
NEJLEVNĚJŠÍ VÝCVIK
SKUPINY "B" ZA 8 999 KČ
Autoškola POHODA
Josef +420 777 005 219
info@autoskolapohoda.com

Výcvik skupiny D - autobus

Nabízíme výcvik skupiny D

Ceník

SlužbaCena

Podmínky pro přijetí do výcviku skupiny D

 • žadatel je držitelem skupiny B nebo C
 • Podá písemnou žádost
 • Není nezpůsobilá k právním úkonům
 • Zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla
 • Trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Rozsah výcviku

 • Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.
 • Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

Teorie

 • 10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuku zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 12 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 4 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Závěrečné zkoušky se obvykle skládají v prostorách magistrátu (obecního úřadu) příslušného města nebo v autoškole.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + magistrátní poplatek.

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z ovládání a údržby vozidla (4 otázky)
 • Zkouška z praktické jízdy
  • Zkoušky z praktické jízdy se účastníte pouze v případě, že uspějete u testu.
  • Zkouška z praktické jízdy by měla trvat nejméně 30 minut.


Ceny závěrečné zkoušky (opakované zkoušky) naleznete v Ceníku.