Autoškola Pohoda
Chci se přihlásit k výcviku!
NEJLEVNĚJŠÍ VÝCVIK
SKUPINY "B" ZA 8 999 KČ
Autoškola POHODA
Josef +420 777 005 219
info@autoskolapohoda.com

Výcvik skupiny A - motocykl

Nabízíme výcvik skupiny A, a to ve variantách: Skupina A2 (od 18-ti let) a Skupina A (od 24 let).

Skupina A2 (od 18 let)

Cena: 10 999 Kč
 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 a AM

Skupina A (od 24 let)

11 999 Kč
 • Pokud jste držitelem ŘP sk. A2 alespoň dva roky, stačí vám věk 20 let.
 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, bez omezení
 • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • Čtyřkolová vozidla s výkonem do 15 kw a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg
 • Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A2, A1 a AM

Ceník

SlužbaCena

Podmínky pro přijetí do výcviku skupiny A

 • Podá písemnou žádost
 • Věk 18 let (v den ukončení výcviku) u A2, u A 24 let Pokud jste držitelem ŘP sk. A2 alespoň dva roky, stačí vám věk 20 let.
 • Není nezpůsobilá k právním úkonům
 • Zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla
 • Trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu

 • Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou.

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Skládají se ze zkoušky z pravidel provozu, zkoušky z ovládání motocyklu na cvičné ploše a jízdy v provozu.
 • Zkouška z praktické jízdy
  • Zkoušky z praktické jízdy se účastníte pouze v případě, že uspějete u testu.
  • Zkouška z praktické jízdy by měla trvat nejméně 30 minut pro skupinu A.


Ceny závěrečné zkoušky (opakované zkoušky) naleznete v Ceníku.